YÖKDiL DE BASARI - 10.06.2013

YÖKDiL  DE BASARI

YDS’de basari için bir “mucize formül”ün olmadigini öncelikle belirtmeliyim. Bu bir egitim sürecidir. Bu da belli bir zaman ister.

Bunun için üç yol vardir:

1. Bireysel Çal?sma

2. Dershaneye gitme

3. Özel ders alma

?imdi birinci yolu analiz edelim: Bu s?nava girenlerin ço?u bireysel olarak haz?rlanmaktad?r. Bu tip çal??mada en önemli nokta belli bir ?ngilizce altyap?ya sahip olmakt?r. Kendi kendine haz?rlananlar yeteri kadar soruyu kitaplardan çözmedikleri ve kendilerini s?navdan önce s?nav yapamad?klar? veya yapmad?klar? için ba?ar?l? olamamaktad?rlar. Buradaki önemli nokta soru tiplerini iyi ö?renip, 4-5 bin s?nav kelimesine sahip olabilmeleridir. Bunun için daha çok s?nav kelimesi ve püf noktas? veren kitaplardan yararlanmak yararl? olacakt?r. En çok kaç?rd?klar? soru tiplerinden daha fazla soruyu kitaplardan çözmeleri yararl? olacakt?r. Bu çal??man?n yan?s?ra bizim sundu?umuz online YDS hizmetinden de yararlanabilirler.